Free Ground Shipping on all orders over $50

Our Furniture Style

094-6351932

094-6329441

063-1796365

064-3954982

@panacollection

(มี @ นำหน้าด้วยครับ)

panacollection@hotmail.com

Welcome to

PA-NA Collection

PA-NA COLLECTION

FURNITURE STYLE

เฟอร์นิเจอร์ของเราเน้นการคัดสรรค์ไม้เก่า ไม้สักเก่า ไม้เนื้อแข็งเก่า (ไม้แดง / ไม้เต็ง) คุณภาพดีที่สุด นำมาใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง MODERN ในหลากหลายรูปแบบ

 

เน้นการดีไซน์ที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และเน้นตอบโจทย์การนำไปใช้งานจริงของผู้ใช้งาน อายุการใช้งานยาวนาน

 

เรามีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง STANDARD MODEL ซึ่งผ่านการดีไซน์อย่างพิถีพิถันโดยทีมงานดีไซน์ของเราให้เลือกมากกว่า 1,000 MODEL แล้ว

 

เรายังรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ตามแบบและความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

OUR FURNITURE FOCUSES ON THE BEST OLD WOOD / RECLAIMED WOOD TO MAKE OUR PRODUCTS IN VARIES DESIGN SUCH AS OLD TEAK WOOD / RECLAIMED TEAK WOOD , OLD HARD WOOD (RED WOOD, SHOREA WOOD) / RECLAIMED SOLID WOOD

 

WE EMPHASIZE THE REMARKABLE DESIGN, UNIQUE, LIFETIME AND CUSTOMER SATISFACTION.

 

WE DESIGN THE STANDARD MODEL METICULOUSLY OVER 1,000 MODELS.

 

WE ALSO MADE TO ORDER FOLLOWING CUSTOMER’S DESIGN.

Our Modern Wood Furniture Style